Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Tematisk index  

GEOGRAFISK INDEX

Antvorskov
Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1584) | Forbud mod svinehold i København (1587) | Genudstedelse af forbud mod svinehold i København (1587) | Kongelig befaling om at hindre pestsmittens udbredelse (1592) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1619)

Assens
Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte (1583) | Kancelliets brevbøger (1583)

Avignon
Daniel Nielsen anmoder paven om et andet beneficium (1361)

Ballerup
Fortegnelse over Københavns Magistrat

Bergen
Kancelliets brevbøger (1618) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Blekinge
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1585)

Bornholm
Kancelliets brevbøger (1576)

Bredsted
Kancelliets brevbøger (1619)

Christianopel (i Blekinge)
Kancelliets brevbøger (1619)

Danmark
Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1594) | Kancelliets brevbøger (1620) | Kong Christian IVs reces (1643) | Kongelige forordninger og åbne breve (1711) | Anordning af en faste- og bededag (1711) | Kongelige forordninger og åbne breve (1712) | Takkegudstjeneste for pestens ophør (1712)

Dragør
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Dronningborg
Kancelliets brevbøger (1583)

Esrom
Kongelig befaling om gadernes renselse (1562)

Falster
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1592)

Flensborg
Kancelliets brevbøger (1551) | Kancelliets brevbøger (1564) | Herredagen i København udsættes på grund af pest (1654) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Frederiksberg
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Frederiksborg (slot)
Kancelliets brevbøger (1564) | Kongeligt brev om gadernes renholdelse i København (1567) | Kancelliets brevbøger (1575) | Forbud mod svinehold i København (1576) | Forbud mod slagtning i København (1577) | Kancelliets brevbøger (1577) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1585) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1604) | Kancelliets brevbøger (1618) | Kancelliets brevbøger (1619) | Udgivelse af et skrift om midler mod pesten (1644)

Froste (herred)
Kancelliets brevbøger (1585)

Fyn
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1585)

Færøerne
Kancelliets brevbøger (1595)

Gdansk (Danzig)
Forsigtighedsregler mod pesten (1709) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Gjern (herred)
Kancelliets brevbøger (1585)

Gladsax (i Skåne)
Kancelliets brevbøger (1585)

Gotland
Kancelliets brevbøger (1593)

Guldborg (færge)
Prins Christians breve (1637)

Gåbense (færge)
Prins Christians breve (1637)

Haderslev / Haderslevhus
Kancelliets brevbøger (1564) | Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte (1583) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1604) | Kancelliets brevbøger (1619)

Halland
Kong Magnus advarer mod "den store plage" (1349) | Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1585)

Halmstad
Kancelliets brevbøger (1585) | Kancelliets brevbøger (1619)

Hamburg
Tiltale til en hamborgsk læge for ulovlig praksis under pesten (1711)

Helsingborg
Kancelliets brevbøger (1585) | Kancelliets brevbøger (1587)

Helsingør / Kronborg
Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1587) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1618) | Kancelliets brevbøger (1619) | Kongelige forordninger og åbne breve (1711) | Forholdsregler mod pesten (1711) | Bestemmelse om hurtige begravelser(1711) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Herlufsholm
Kancelliets brevbøger (1592)

Hindsgavl
Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte (1583) | Kancelliets brevbøger (1583)

Hjerm (herred)
Kancelliets brevbøger (1603)

Holstebro
Kancelliets brevbøger (1603) | Kancelliets brevbøger (1620)

Holsten
Kongelige forordninger og åbne breve (1712)

Hornstrup (sogn)
Kancelliets brevbøger (1585)

Horsens
Kancelliets brevbøger (1578) | Rettertingsdom over Siegfried von Rindschadt (1609)

Island
Kancelliets brevbøger (1595)

Jylland
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1619) | Kancelliets brevbøger (1620)

Jægersborg
Forsigtighedsregler mod pesten (1709) | Forholdsregler mod pesten (1711) | Beskikkelse af en sundhedskommission for København (1711) | Forholdsregler i anledning af pesten (1711) | Om plyndringer under pesten i København (1711) | Tiltale til en hamborgsk læge for ulovlig praksis under pesten (1711)

Kalundborg
Indberetning om pesten i København (1546) | Kancelliets brevbøger (1564)

Kerteminde
Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1585)

Knäred (i Halland)
Kancelliets brevbøger (1601)

Kolding
Kancelliets brevbøger (1553) | Kancelliets brevbøger (1554) | Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1578) | Kancelliets brevbøger (1579) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1593) | Kancelliets brevbøger (1603) | Kancelliets brevbøger (1604) | Herredagen i København udsættes på grund af pest (1654) | Forbøn mod pesten (1654) | Karantænebestemmelser for København (1654) | Røgning mod pestsmitte i København (1654) | Takkegudstjeneste for pestens ophør (1712)

Korsør
Kancelliets brevbøger (1584) | Karantænebestemmelser for København (1654)

Kristiansand
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Kristianstad
Kancelliets brevbøger (1619)

København
Indberetning om pesten i København (1546) | Christiern Thorckelsen Morsings Pestbog (1546) | Fortegnelse over pestdøde i København (1553) | Kancelliets brevbøger (1553) | Kancelliets brevbøger (1554) | Kongelig befaling om gadernes renselse (1562) | Kancelliets brevbøger (1564) | Kongeligt brev om gadernes renholdelse i København (1567) | Kancelliets brevbøger (1575) | Forbud mod svinehold i København (1576) | Kancelliets brevbøger (1576) | Forbud mod slagtning i København (1577) | Kancelliets brevbøger (1577) | Kancelliets brevbøger (1578) | Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte (1583) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1585) | Forbud mod svinehold i København (1587) | Genudstedelse af forbud mod svinehold i København (1587) | Kongelig befaling om gadernes renselse (1589) | Kongelig befaling om at hindre pestsmittens udbredelse (1592) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1594) | Kancelliets brevbøger (1595) | Kancelliets brevbøger (1601) | Kancelliets brevbøger (1604) | Helligåndskirken i København skænkes en kirkegård (1607) | | Kancelliets brevbøger (1610) | Kancelliets brevbøger (1619) | Kancelliets brevbøger (1620) | Prammænds og møndrikkers skrå (1622) | Slagternes skrå (1623) | Vantberedernes lavsskrå (1624) | Bestemmelser om gadernes brolægning og renholdelse i København (1624) | Smedesvendenes skrå (1629) | Protokol over de fattiges forråd i København (1634) | Skipperlavets skrå (1634) | Prins Christians breve (1637) | Fortegnelse over Københavns Magistrat | Udgivelse af et skrift om midler mod pesten (1644) | Herredagen i København udsættes på grund af pest (1654) | Forbøn mod pesten (1654) | Karantænebestemmelser for København (1654) | Røgning mod pestsmitte i København (1654) | Christian Vs medicinalforordning (1672) | Befalinger til forebyggelse af pest (1680) | Synsforretning over Københavns udenbys jorder (1682) | Forsigtighedsregler mod pesten (1708) | Forsigtighedsregler mod pesten (1710) | Kongelige forordninger og åbne breve (1711) | Forholdsregler mod pesten (1711) | Beskikkelse af en sundhedskommission for København (1711) | Forholdsregler i anledning af pesten (1711) | Forholdsregler til forebyggelse af smitte (1711) | Om udstedelse af sundhedspas (1711) | Fanger udskrives til gravertjeneste (1711) | Anordning af en faste- og bededag (1711) | Soldater udkommanderes til at grave massegrave (1711) | Bestemmelse om hurtige begravelser (1711) | Røgning af breve (1711) | Om plyndringer under pesten i København (1711) | Tiltale til en hamborgsk læge for ulovlig praksis under pesten (1711) | Kongelige forordninger og åbne breve (1712) | Julestuer og lignende sammenkomster forbydes (1712) | Takkegudstjeneste for pestens ophør (1712) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Königsberg
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Laholm
Kancelliets brevbøger (1585)

Landskrona
Kancelliets brevbøger (1585)

Lolland
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1592) | Prins Christians breve (1637)

Lund
Kancelliets brevbøger (1576)

Lundenæs
Kancelliets brevbøger (1604)

Lübeck
Forsigtighedsregler mod pesten (1708) | Forsigtighedsregler mod pesten (1710)

Lyckå
Kancelliets brevbøger (1585)

Lynge
Kancelliets brevbøger (1584)

Malmø
Kancelliets brevbøger (1585)

Mariager
Kancelliets brevbøger (1604)

Munkebo (sogn)
Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1585)

Møn
Kancelliets brevbøger (1576)

Nakskov
Perlestikkerbogen (1620)

Norge
Kong Magnus advarer mod "den store plage" (1349) | Kancelliets brevbøger (1583) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Nyborg
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kancelliets brevbøger (1554) | Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1577) | Karantænebestemmelser for København (1654) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Nykøbing (Falster)
Kancelliets brevbøger (1592) | Prins Christians breve (1637)

Nygård
Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1619)

Næstved
Kancelliets brevbøger (1620) | Prins Christians breve (1637)

Odense
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Daniel Nielsen anmoder paven om et andet beneficium (1361) | Peder Jensen Marsvins testamente (1405) | Kancelliets brevbøger (1554) | Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1619)

Oslo
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Polen
Forsigtighedsregler mod pesten (1708) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Pommern
Forsigtighedsregler mod pesten (1709)

Preussen
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Randers
Kancelliets brevbøger (1551)

Refs (herred)
Kancelliets brevbøger (1610)

Ribe
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kancelliets brevbøger (1579)

Rind (sogn)
Rettertingsdom over Siegfried von Rindschadt (1609)

Ringsted
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1584)

Rosbæk
Kancelliets brevbøger (1585)

Rosenholm (herregård)
Kancelliets brevbøger (1620)

Roskilde / Roskildegård
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1568) | Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1601) | Kancelliets brevbøger (1619)

Silkeborg
Kancelliets brevbøger (1604)

Sjælland
Kongelig befaling om gadernes renselse (1562) | Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1592) | Prins Christians breve (1637) | Karantænebestemmelser for København (1654) | Kongelige forordninger og åbne breve (1711) |Om udstedelse af sundhedspas (1711) | Bestemmelse om hurtige begravelser(1711) | Kongelige forordninger og åbne breve (1712) | Takkegudstjeneste for pestens ophør (1712)

Skanderborg
Kancelliets brevbøger (1573) | Kancelliets brevbøger (1578) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1619)

Skåne
Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1585) |

Slagelse
Kancelliets brevbøger (1592) | Kancelliets brevbøger (1619) | Karantænebestemmelser for København (1654)

Slesvig
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kongelige forordninger og åbne breve (1712)

Sorø
Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1584)

Sverige
Kong Magnus advarer mod "den store plage" (1349) | Forsigtighedsregler mod pesten (1710)

Sølvesborg
Kancelliets brevbøger (1585)

Stjernholm (herregård)
Kancelliets brevbøger (1619)

Storebælt
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Trondheim
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Turebyholm (herregård)
Kancelliets brevbøger (1620)

Tyskland
Befalinger til forebyggelse af pest (1680)

Uldborg (herred)
Kancelliets brevbøger (1603)

Vallø
Forsigtighedsregler mod pesten (1710)

Varberg
Kancelliets brevbøger (1568) | Kancelliets brevbøger (1585) | Kancelliets brevbøger (1592)

Vejle
Kancelliets brevbøger (1584) | Kancelliets brevbøger (1585) | Kancelliets brevbøger (1604)

Vestervig
Kancelliets brevbøger (1610)

Viborg
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kancelliets brevbøger (1576) | Kancelliets brevbøger (1620)

Villands (herred)
Kancelliets brevbøger (1585)

Visborg (slot)
Kancelliets brevbøger (1593)

Visby
Kancelliets brevbøger (1593)

Vordingborg
Kancelliets brevbøger (1564) | Kancelliets brevbøger (1619) | Prins Christians breve (1637)

Øresund
Kancelliets brevbøger (1618) | Forsigtighedsregler mod pesten (1710) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Østersøen
Kongelige forordninger og åbne breve (1681) | Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Åkær
Kancelliets brevbøger (1619)

Ålborg
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen (1737)

Århus
Valdemar Atterdags forordning (1354) | Kancelliets brevbøger (1573) | Kancelliets brevbøger (1578) | Kancelliets brevbøger (1583) | Kancelliets brevbøger (1619)


  Forside Kronologisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<