Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Om udstedelse af sundhedspas
Under pesten i København 1711-1712 var udstedtes sundhedspas til brug ved indrejse i andre købstæder.

(Til) Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vi have fornommet, at magistraterne i endeel kiøbstæder her udi vort land Sielland skal paaanke de herfra udstæde sundheds paszer, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at vi have for got befundet, at samme sundheds paszer ved nærværende tiders tilstand ei bliver udgivne, førend at en hver, som dem her ville tage, giør sin eed, at den ikke i sex uger videndes har været i noget inficeret huus eller medfører noget, som derfra kand være udbragt og allermindst besmittelig gang- og senge klæder samt hør, hamp og deslige. Derefter j eder etc. og derom strax fornøden anordning at giøre. Befalendes etc. Skrevet etc. Hafniæ den 25 iulii anno 1711.Hafniæ den 25 iulii anno 1711 - udstedt i København den 25. juli 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 244


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<