Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Tematisk index Geografisk index  

KRONOLOGISK INDEX

1349
Kong Magnus advarer mod "den store plage"

1354
Valdemar Atterdags forordning

1361
Daniel Nielsen anmoder paven om et andet beneficium

1405
Peder Jensen Marsvins testamente

1546
Indberetning om pesten i København | Christiern Thorckelsen Morsings Pestbog

1551
Kancelliets brevbøger

1553
Fortegnelse over pestdøde i København | Kancelliets brevbøger

1554
Kancelliets brevbøger

1562
Kongelig befaling om gadernes renselse

1564
Kancelliets brevbøger

1567
Kongeligt brev om gadernes renholdelse i København

1568
Kancelliets brevbøger

1573
Kancelliets brevbøger

1575
Kancelliets brevbøger

1576
Forbud mod svinehold i København | Kancelliets brevbøger

1577
Forbud mod slagtning i København | Kancelliets brevbøger

1578
Kancelliets brevbøger

1579
Kancelliets brevbøger

1583
Beskyttelse af hoffet mod pestsmitte | Kancelliets brevbøger

1584
Kancelliets brevbøger

1585
Kancelliets brevbøger

1587
Forbud mod svinehold i København | Genudstedelse af forbud mod svinehold i København | Kancelliets brevbøger

1589
Kongelig befaling om gadernes renselse

1592
Kongelig befaling om at hindre pestsmittens udbredelse | Kancelliets brevbøger

1593
Kancelliets brevbøger

1594
Kancelliets brevbøger

1595
Kancelliets brevbøger

1601
Kancelliets brevbøger

1603
Kancelliets brevbøger
(se også Rettertingsdom over Siegfried von Rindschadt, 1609)

1604
Kancelliets brevbøger

1607
Helligåndskirken i København skænkes en kirkegård

1609
Rettertingsdom over Siegfried von Rindschadt

1610
Kancelliets brevbøger

1618
Kancelliets brevbøger

1619
Kancelliets brevbøger

1620
Kancelliets brevbøger | Perlestikkerbogen

1622
Prammænds og møndrikkers skrå

1623
Slagternes skrå

1624
Vantberedernes lavsskrå | Bestemmelser om gadernes brolægning og renholdelse i København

1625
(se også Kong Christian IVs reces, 1643)

1629
Smedesvendenes skrå

1634
Protokol over de fattiges forråd i København | Skipperlavets skrå

1637
Prins Christians breve | Fortegnelse over Københavns Magistrat

1643
Kong Christian IVs reces

1644
Udgivelse af et skrift om midler mod pesten

1654
Herredagen i København udsættes på grund af pest | Forbøn mod pesten | Karantænebestemmelser for København | Røgning mod pestsmitte i København

1672
Christian Vs medicinalforordning

1680
Befalinger til forebyggelse af pest

1681
Kongelige forordninger og åbne breve

1682
Synsforretning over Københavns udenbys jorder

1683
(se også Kong Christian IVs reces, 1643)

1708
Forsigtighedsregler mod pesten

1709
Forsigtighedsregler mod pesten

1710
Forsigtighedsregler mod pesten

1711
Kongelige forordninger og åbne breve | Forholdsregler mod pesten | Beskikkelse af en sundhedskommission for København | Forholdsregler i anledning af pesten | Forholdsregler til forebyggelse af smitte | Om udstedelse af sundhedspas | Fanger udskrives til gravertjeneste | Anordning af en faste- og bededag | Soldater udkommanderes til at grave massegrave | Bestemmelse om hurtige begravelser | Røgning af breve | Om plyndringer under pesten i København | Tiltale til en hamborgsk læge for ulovlig praksis under pesten

1712
Kongelige forordninger og åbne breve | Julestuer og lignende sammenkomster forbydes | Takkegudstjeneste for pestens ophør

1737
Karantænebestemmelser mod pest i Østersøen


  Forside Tematisk index Geografisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<