Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1551: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

23. Marts (Flensborg) Til Borgmester og Raad i Randers. Gjennem Hans Stygge, Embedsmand paa Drotningborg, har Kongen erfaret, at de have kjøbt en Plads i Byen af en af deres Medborgere og udlagt den til at begrave Lig i, men at de ikke vide, om Kongen tillader dette, eftersom hin Mand har købt den af Per Ebbessen, og samme sted plejede de spedalske at ligge paa. Kongen giver sit samtykke dertil, for at Kirkegårdene der i Byen saa meget bedre kunne holdes uden Grave, og ubekvem Stank ikke skal komme i Byen, hvoraf kan komme Pestilens og anden Forgift.


Bibliografiske henvisninger:

  • Bricka, C.F.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1551-1555, Kjøbenhavn 1885-86


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<