Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamlingFra dens første ankomst i 1349 til det sidste store udbrud i 1711-12 var pesten en stadigt tilbagevendende del af livet i Danmark. De fleste mennesker nåede i løbet af deres levetid at opleve, indtil flere gange, at pesten hærgede i landet. Datidens læger gjorde, hvad de kunne, ud fra deres begrænsede kundskaber, men stod reelt magtesløse. Pesten var en del af livet.

Da pesten forsvandt fra Europa i starten af det 18. århundrede, forsvandt den også, til dels, fra folks tanker. Så længe pesten stadig forekom i enkelte nabolande, var den aktuel - men da Østersøen snart ophørte med at være et epidemiområde, gled pesten helt ud af billedet. Ved fremkomsten af den moderne historiekundskab i slutningen af det 19. århundrede, var pesten blot ét af mange fænomener, der hørte fortiden til, og blev ikke regnet for noget særligt. I historiebøgerne var det kun det første store udbrud i 1347-1351, og det sidste i 1711-1712, der var nævneværdige. Ligeledes gjorde man sig ikke nogen anstrengelse for at samle kildematerialet om pesten; det forblev spredt over mange kildeudgivelser.

Dette websted er et forsøg på at rette op på denne situation. Det er i sidste ende tanken, at man her på disse sider skal kunne finde alle tilgængelige tekster til belysning af pestens historie i Danmark. Kildesituationen taget i betragtning ligger vægten dog på kilder fra efter 1550. Kilderne findes her indekseret tematisk, kronologisk og (såvidt muligt) geografisk. Der er mange kilder, og ikke alle egner sig til umiddelbar offentliggørelse. Det er mit håb, at enhver, der forsker i pestens historie, her vil kunne få en god begyndelse på sin forskning.

-Peter Ravn Rasmussen

Om dette websted
Om kildesituationen

Kronologisk index
Geografisk index
Tematisk index

Bibliografi

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<