Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamlingOM DETTE WEBSTED

___ Formål __________________________

Dette websted er opstået som resultatet af en formidlingsopgave (den såkaldte modul 501, normeret til 1 årsværk), på konferensstudiet i historie på Københavns Universitet, indleveret til sommereksamen 2003. Magisterkonferensen er et forsknings- og formidlingsrettet studie, og som en del af studieordningen indgår et krav om minimum ½ årsværk formidling i løbet af overbygningen.

Da min specialisering indenfor historien netop er infektionsmedicinsk historie, faldt det mig naturligt at lave formidlingsopgave om netop dette emne - og da kildematerialet til pestens historie i Danmark aldrig var blevet udgivet samlet, var det oplagt at bruge kræfterne konstruktivt, i et forsøg på at afhjælpe dette problem. Jeg valgte derfor at skabe denne online-kildeudgivelse.

___ Anvendelsesmuligheder ____________

Kildesamlingen er målrettet til studerende på gymnasie- og universitetsniveau, og deres undervisere. Forsker man i pesten, har man formodentlig allerede set de fleste af disse kilder - men det kan dog være praktisk at have dem samlet. Der findes mange kilder, mange flere end her vist - jeg har forsøgt at udvælge en repræsentativ samling, som giver mulighed for indledende forskning inden for nogle centrale begreber inden for emnet. Hovedvægten er lagt på normative kilder.

Jeg har så vidt muligt ladet kilderne tale for sig selv. Det ville være forkert at lade min egen holdning i den aktuelle forskningsdebat, bl.a. om pestens retrospektive diagnose (m.a.o.: "Er det, vi kalder pest i dag, samme sygdom som den, der hærgede for 300 år siden?"), påvirke udvælgelsen af kilderne. I stedet har jeg søgt at favne så bredt som muligt. Kildesituationen taget i betragtning ligger vægten af kildemateriale på den senere periode, fra 1550erne til 1712.

Undervisere på gymnasieniveau kan med fordel anvende kildeteksterne til at illustrere medicinhistoriske begreber som miasma, smitsomhed, etc. Ligeledes giver kilderne fra perioden op til pestudbruddet i 1711 et interessant indblik i øvrighedens forsøg på epidemiforebyggelse.

___ Kontakt _________________________

Rettelser, kommentarer og forespørgsler bedes rettet til contact@scholiast.org

Forside

Om kildesituationen

Kronologisk index
Geografisk index
Tematisk index

Bibliografi

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<