Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1568: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

19. Okt. (Roskilde) Til Frantz Brochenhuus. Kongen har erfaret, at en Del af Krigsfolket paa Varbierg er løbet bort, og at en Del er fanget og ihjelslaaet, saa der kun er en ringe Hob tilbage paa Slottet, hvorfor et uformodet Angreb maaske kunde lykkes. Da Kongen, som vitterligt, ikke har bevilget Hertug Johan nogen Stilstand og de nedsendte Sendebud komme meget langsomt og man ikke kan vide, hvad de ville foregive, skal han skaffe sig paalidelig Underretning om Tilstanden paaa Varbjerg og, om muligt, se at erobre Slottet; selv om Anslaget ikke skulde lykkes, kan det alligevel forsvares, fordi der ingen Stilstand er bevilget. Da der er kommen Sygdom og Pestilens blandt Knægtene og han derfor ikke længere kan blive liggende med dem i Laugholm, overlader Kongen til ham selv at flytte Lejren.


Varbierg - Varberg var blevet erobret af svenskerne i oktober 1565, og faldt først i danske hænder igen i november 1569.
Stilstand - våbenhvile

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1566-1570, Kjøbenhavn 1896


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<