Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Fanger udskrives til gravertjeneste
Efterhånden som pesten i København tog til, blev der behov for gravere.

(Til) Olaus Judichær, schoutbynacht.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som der behøves en deel folk til at grave her uden for staden til at begrave døde mennisker udi denne svage tid, saa er voris etc. at du strax udvælger en deel af fangerne paa Bremmerholm, hvis brøde og forseelser ikke ere af de allergroveste, til ovenskrevne graver at kaste. Og maa du dennem derhos i vores navn forsikre, at i fald de samme deres arbeid til sundheds commissionens fornøyelse med flid forretter, vi dennem da videre straf med arbeid paa Holmen allernaadigst vil pardonere og paa fri foed lade stille. Dermed etc. Hafniæ d. 3 augusti 1711.schoutbynacht - kontreadmiral

Hafniæ d. 3 augusti 1711 - udstedt i København den 3. august 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 256


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<