Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1573: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

6. Marts (Skanderborg) Aabent Brev, hvorved Kongen eftergiver Aarhus de 400 enkelte Dlr. og 400 Dlr. i Mønt, som den resterer med af de foregaaende Aars Skatter, da der var en stor Pestilens i Byen, dengang disse Penge skulde have været betalte, hvoraf en stor Mængde af Borgerne døde, og der har paahvilet Byen forskellige Besværinger.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1571-1575, København 1898


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<