Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1553: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

18. November (Kolding) Til Peder Gaadsche, Embedsmand på Kiøpnehafns Slot. Kongen har modtaget hans Skrivelse om, hvorledes det gaar med Pesten i Kiøpnehafn, hvor mange af Slottets Folk og Baadsmænd der ere døde, hvorledes det gaar godt med hans egen Sygdom, og hvorledes det står til med Byggearbejderne på Slottet. Kongen giver en Række Order m.H.t. de sidste, for at alt kan være i Orden til Foraaret; dog maa han paa Grund af den farlige Tid ikke samle for mange Arbejdsfolk. [....]

28. November (Kolding) Til Peder Godske. Kongen har befalet Johan Guldsmed og Stefan Bremmer, Sejermager, at gjøre Kongens nye Sejerværk færdigt, men da det ikke er trygt at være i Kiøpnehafuen i denne farlige Tid, skal Peder Godske skaffe Johan Guldsmed Bolig paa Landet eller andetsteds, saa han kan være i Nærheden af Sejermageren, og, hvis han forlader Kiøpnehafuen, noget til hans Underholdning. [....]


Bibliografiske henvisninger:

  • Bricka, C.F.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1551-1555, Kjøbenhavn 1885-86


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<