Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1618: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

22. Sept. (Frederiksborg) Miss. til Christen Hansen. Han skal lade gøre den Anordning, at ingen, som kommer fra Bergen til Sundet, maa komme i Land fra Skibene. Da nogle Huse i Helsingør skulle være smittede med Pestilens af Folk, der allerede ere komne i Land, skal han lade de Huse, der ere blevne smittede, eller herefter blive smittede, ganske tillukke.

Miss. - Missive

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1616-1620, København 1919


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<