Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1349: Kong Magnus advarer mod "den store plage"
Dette er den første kilde, vi kender til, der eksplicit nævner pestens ankomst til en dansk landsdel under det første store europæiske udbrud i 1347-1351.
Kong Magnus Eriksson "Smek" (1316-1374) blev konge af Sverige og Norge allerede som barn. Da han blev myndig i 1332, indløste han for en stor sum penge Blekinge og Skåne fra deres holstenske panthaver, grev Johan III af Holsten. I 1343 overtog Magnus ligeledes Halland. Ankomsten af pesten til Sverige, og et mislykket felttog mod øst, førte ham imidlertid i økonomiske vanskeligheder. Han måtte pantsætte store dele af Sverige til paven, som sikkerhed for et lån. Dette førte til et oprør i 1356, ledet af hans søn Erik, og endnu et i 1364, hvor han blev styrtet til fordel for Albrecht af Mecklenburg. Fra 1365 til 1371 var Magnus fange, hvorefter han opholdt sig i Norge indtil sin død i 1374.
Denne tekst stammer fra en afskrift i det svenske rigsarkiv. Originalen er ikke dateret, men regnes for at være udstedt ikke længe inden pesten ankom til Sverige i september 1349.

Kong Magnus af Sverige, Norge og Skåne opfordrer alle beboere i bispedømmet Linköping til at gå i kirke, ofre til de fattige, faste hver fredag, skrifte og give en svensk penning til ære for Gud og jomfru Maria for at holde den 'store plage' borte, som 'nu findes over hele Norge og i Halland og allerede nærmer sig her'.Den kursiverede tekst er sammenskrevet.

Bibliografiske henvisninger:

  • Danmarks Riges Breve, København 1963, 3. Række, Bind 3, nr. 217

Om pestens ankomst til Danmark, se tillige:

  • Ulsig, Erik: "Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede" in Historisk Tidsskrift 91:1, København 1991, pp. 21-42
  • Ulsig, Erik: "Befolkningsfald, landgildefald og jordpriser i det 14. århundrede." in Historisk Tidsskrift 101:1, København 2001, pp. 1-15


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<