Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1595: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

8. Maj (København) Miss. til Brostrup Gjedde. Da Gud i nogle Aars Tid har hjemsøgt Kongens Lande med Dyrtid og nogle Steder med Pestilens og andre heftige Sygdomme, har Kongen bestemt, at der skal holdes Bededage paa Island 4., 5. og 6. Aug. Han skal paa alle Lag- og Sysselting drage Omsorg for, at der ikke på disse Dage holdes nogen Ting, Stævne eller anden verdslig Forsamling, men at Undersaatterne paa Island i disse Dage samles i Kirken og med tilbørlig Reverens og Andagt hør Guds Ord og det hellig Evangelium.

8. Maj (København) Lignende Miss. til Søfrin Islænder, Kongens Købmand paa Ferrøe, om at forkynde Bededage paa Ferrøe.

Miss. - Missive

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1593-1596, København 1910


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<