Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1601: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

31. Aug. (Roskildegaard) Miss. til 6 af Raadet. De have tidligere faaet Ordre til at møde i København den 22. Sept., men da der siden den Tid er begyndt en farlig Pestilens i København og der ogsaa er forefalden andre Ting, der forhindre Kongen i at være til Stede i København til den Tid, befales det dem sikkert at møde hos Kongen den 28. Sept. paa Grænsen ved Knerødt i den By, som er forordnet til Raadets Losement, for nærmere at erfare Kongens Vilje.

Miss. - Missive
Knerødt - Knäred, i Halland.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1596-1602, København 1913


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<