Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1637: Prins Christians breve, uddrag
Prins Christian (1603-1647), kaldet "den udvalgte Prins Christian" eller "Christian (V)", var søn af kong Christian IV og dronning Anna Cathrine. Han blev, som ældste søn, valgt til tronfølger i 1608 og godkendt af rigsrådet. Imidlertid nåede han at dø i 1647, året inden Christian IV selv døde.
Prins Christian har, som sin far, efterladt en righoldig korrespondence. Disse uddrag omhandler et pestudbrud på Sjælland i 1637.

7. aug. (Nykøbing) Ordinans til færgemanden i Vordingborg færge Marten Suering om ikke hertil at overføre med færgen nogen, hvem det end måtte være, som fra Sjælland eller andre inficerede steder vil besøge det kommende Laurentii marked med deres kramvarer for at sælge eller købe, under prinsens unåde og kongens højeste straf.

7. aug. (Nykøbing) Befaling til kongens herværende byfoged Denis Thomsen om, at han slet ikke må lade nogen kræmmere eller håndværksmænd, de være sig, hvem de vil, fra Næstved eller andre inficerede steder komme herover for på det tilkommende Laurentii marked hemmelig eller åbenbarlig at købe eller sælge under en straf af 20 speciedlr. for den, som overtræder dette forbud.

7. aug. (Nykøbing) Miss. til hr. Frederik Reedtz. Det berettes, at pesten grasserer svært og tager overhånd i Næstved. Da en stor del af denne byes indvånere hvert år er vant til at besøge Laurentii marked her, frygter prinsen for, at samme sygdom derved let kan føres herover. Prinsen anmoder ham derfor om at befale og pålægge Næstveds indvånere, at de for denne gangs skyld vil undlade at besøge denne markedsdag. Ligeledes skal det ved færgestedet i Sjælland alvorligt befales, at hvis ellers nogen folk fra inficerede steder på Sjælland vil drage hertil til marked, at det da ikke må blive tilstedt at føre dem herover.

13. sept. (Nykøbing) Miss. til hr. Frederik Reedtz. Da det daglig berettes, at den farlige pestilens griber mere og mere om sig i København og andetsteds, og da prinsen ved godt tilsyn gerne så sin residens befriet for den, skal adressaten alvorligt og under trudsel om straf befale færgemanden i Vordingborg, at han ikke hertil overfører nogen folk eller gods, som kommer fra København eller andre inficerede steder, for at prinsens residens kan forblive ubesmittet.

Uden dato og sted [13. sept. (Nykøbing)] Ordinans til færgemanden Frederik Mortensen ved Gåbense færge om, at han skal give synderlig agt på, at ingen folk eller gods, som vil herover fra København eller andre inficerede steder på Sjælland, kommer her til landet eller til byen, undtagen de, som har ærinde på Lolland, dem kan han lade drage til Guldborg færge.

Laurentii marked - et marked på St. Laurentius' dag, den 10. august
Miss. - missive, d.v.s. brev

Bibliografiske henvisninger:

  • Marquard, E.: Prins Christian (V.)s Breve, København 1952, I. Bind, pp. 373-381


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<