Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1554: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

15. Jan. (Kolding) Til Peder Gaadsche
[tekst af hovedbrev udeladt]
Sedler i samme brev: Peder Gaadsche skal underrette Kongen om, hvorledes han nu befinder sig, om der endnu dør nogen i Kiøpnehafn, samt om hvad der i øvrigt er magtpaaliggende. [....]

4. Dec. (Nyborg) Befaling til Hr. Chrestiern Pouelsen, Prior i S. Knudz Kloster i Othense, at han skal forlænge skolen i Othense, da den, ligesom skolen i Nyborg, ikke længere kan rumme Peblingene, og disse ikke maa sidde for tæt i Tilfælde af Pestilens eller anden Sygdom.


forlænge - formodentlig: udvide

Bibliografiske henvisninger:

  • Bricka, C.F.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1551-1555, Kjøbenhavn 1885-86


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<