Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1711 : Anordning af en faste- og bededag
Som ved tidligere pestudbrud, valgte man også i 1711 at erklære en offentlig bededag.

(Til) Magistraten i Kiøbenhavn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saa som vi allernaadigst have paabudet en faste- og bededag at holdes her i vort rige Danmark den 21 augusti førstkommendes, saa er vores etc., at j strax den anordning giøre, at der i morgen aften klokken sex til en christelig forberedelse begyndes at ringe med klokkerne som sædvanligen til Hellig Geistes og st. Nicolai kirker her i voris etc. Kiøbenhavn og til Vor Frelseres kirke i Christianshavn og dermed en time continueres, desligeste at alle kramboder, naar det begynder at ringe, vorder tillugt. Dermed etc. Hafniæ d. 19 augusti anno 1711.Hafniæ d. 19 augusti anno 1711 - udstedt i København den 19. august 1711.

Bibliografiske henvisninger:

  • O. Nielsen: Kjøbenhavns Diplomatarium, København 1887, Bind 8, nr. 269


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<