Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1579: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

27. Sept. (Koldinghus) Til Borgemestre og Raad i Ribe. For at forhindre, at den i deres By herskende Pesilens skal udspredes og komme til Kongens Hoflejr, forbydes det dem strengelig at lade nogen fra deres By komme til Coldinge, saalænge Kongen er her; de skulle forkynde dette for Borgerne, og de, der alligevel komme hid, ville blive fængslede.

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1576-1579, København 1900


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<