Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1594: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

21. Nov. (København) Miss. til Lensmændene over hele Danmark. Da Gud i nogle Aar har hjemsøgt Kongens Lande og Riger med Dyrtid og paa flere Steder med Pestilens og andre heftige Sygdomme, har Kongen bestemt, at der skal holdes Bededage den 24., 25. og 26. Marts for at afbede Guds velfortjente Straf. Det befales dem at sørge for, at der ikke holdes Ting, Stævne eller anden verslig Forsamling paa Bededagene.

21. Nov. (København) Miss. til Landsdommerne over alt Riget om at lade Bededagene forkynde paa Landstinget.

Miss. - Missive

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1593-1596, København 1910


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<