Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1712: Kongelige forordninger og åbne breve, uddrag
Jacob Henrik Schous fortegnelse fra starten af det 19. århundrede over kongelige forordninger og åbne breve siden 1670 er (som Kancelliets Brevbøger) en oversigt over, hvad der er udkommet af kongelige bestemmelser. I forbindelse med pestforskningen udgør fortegnelsen en praktisk indgang til øvrighedens bestemmelser omkring håndteringen af pestudbruddene i Helsingør og København, 1711-1712.
Kilden vidner især om, at forsyningssituation i København efter indførelsen af bykarantænen i 1711 havde myndighedernes bevågenhed, specielt hvad angik brændselsforsyningerne. Se også: Kongelige forordninger og åbne breve (1711).

14 Jan. Aabet Brev: Om Taxt paa Favne-Brænde i Khavn, samt at hvo som har mere Brændeved, end han til Mikkelsdag behøver, skal sælge det øvrige, og at det, som i Stervboer findes, skal sælges alt efter samme Taxt.

14 Jan. Aabet Brev: Hvorved Brændeved og Tørv tillades at føres fra Sielland til Khavn uden Quarantaine, dog med visse Vilkaar.

2 Apr. Patent om Moderation i Communications Forbudet, saa at de, som begive sig fra Sielland (Khavn undtaget) til de andre Provintser, maae udreise, dog at de holde 3 ugers Quarantaine.

10 Oct. Forbud. At ingen fra Slesvig og Holsteen, hvor smitsom Sygdom grasserer, maa indkomme i Danmark uden rigtig Sundheds-Pas fra de Kgl. Deputerede. Hvo uden sligt Pas over Grændserne i Stæderne treffes, skal nedskydes, og hvad han har med at fare opbrendes.

Fr. - Forordning
Khavn - København
Mikkelsdag - 29. september
Stervboer - dødsboer (sammenlign med tysk: Sterben, at dø)

Bibliografiske henvisninger:

  • Schou, Jacob Henric : Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1822, II Deel, pp. 151-156


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<