Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1681: Kongelige forordninger og åbne breve, uddrag
Jacob Henrik Schous fortegnelse fra starten af det 19. århundrede over kongelige forordninger og åbne breve siden 1670 er (som Kancelliets Brevbøger) en oversigt over, hvad der er udkommet af kongelige bestemmelser.

17 Sept. Fr. om Pesten. At ingen maa handle paa de Steder i Øster- og Vester-Søen, hvor den grasserer.

Fr. - Forordning
Vester-Søen - Atlanterhavet/Nordsøen

Bibliografiske henvisninger:

  • Schou, Jacob Henric : Chronologiske Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark, København 1795, I Deel, pp. 174


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<