Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1577: Kancelliets brevbøger, uddrag
Kancelliets brevbøger er en fortegnelse over offentlige bestemmelser i forbindelse med pesten i Danmark. Her er hvert år indekseret for sig - der henvises til det kronologiske register for årene fra 1551 og frem.

4. Marts (Frederiksborg) Til Indbyggerne over hele Riget. Da Kongen, hvis Bestemmelse det var selv at holde Herredag i Kiøpnehafn i Aar, formedelst den paa adskillige Steder endnu grasserende Sygdom og andet mærkeligt Forfald ikke kan gøre dette, har han nu befalet nogle Raader og gode Mænd i Forening med Landsdommerne i hvert Land at forhøre alle de Sager, som ikke ere Herredstings- eller Landstingssager i N. den 12. Maj. Det befales derfor alle, der have udtaget eller herefter udtage Stævninger, at møde i Retten for disse forordnede Raader og gode mænd.

Sammenlign det åbne brev af 4. marts 1577 med brevet af 2. april 1576.

i N. - d.v.s. at møde i Nyborg

Bibliografiske henvisninger:

  • Laursen, L.: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold, 1576-1579, København 1900


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<