Academia.dk   >>   Pesten i Danmark


Pesten i Danmark - en kildesamling  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

1361: Daniel Nielsen anmoder paven om et andet beneficium
Det enorme mennesketab i forbindelse med "den Sorte Død" 1347-1351 efterlod et Europa i chok. Det skulle imidlertid snart vise sig kun at være første udbrud af en lang serie. I 1361 vendte pesten tilbage. Følgende kilde, efter afskrift i de pavelige supplikregistre, vidner om dødeligheden i anden omgang.

Eders hengivne supplikant, Daniel Nielsen, præst i Odense stift, tilkendegiver Eder, hellige fader, at han, da man fordum med apostolisk myndighed meddelte ham dispensation for den mangel ved hans fødsel, som han lider under ved at være født af en præst og en ugift kvinde, så at han uanset denne mangel kan forfremmes til alle grader og opnå et kirkeligt embede, endogså med sjælesorg, i kraft af denne dispensation på kanonisk vis opnåede en sognekirke og blev forfremmet til alle grader. Men, hellige fader, da nævnte kirke helt er ødelagt på grund af krig og dødelighed, således at der ingen indtægter er, hvoraf han kan leve, bønfalder han ydmygt om, at I, for at han ikke til skændsel for gejstligheden skal tvinges til at tigge, og da han er rede til at afstå samme kirke, vil værdiges at give ham dispensation, således at han kan opnå et andet kirkeligt beneficium, endogså med sjælesorg.

Lad det ske, G. Givet i Avignon den 23. oktober i vort niende pontifikatsår.

Lad det ske - notat om pave Innocens VIs godkendelse af anmodningen
i vort niende pontifikatsår - d.v.s. 1361

Bibliografiske henvisninger:

  • Danmarks Riges Breve, København 1969, 3. Række, Bind 6, nr. 96

Om befolkningsnedgang i Danmark i perioden, se tillige:

  • Ulsig, Erik: "Pest og befolkningsnedgang i Danmark i det 14. århundrede" in Historisk Tidsskrift 91:1, København 1991, pp. 21-42
  • Ulsig, Erik: "Befolkningsfald, landgildefald og jordpriser i det 14. århundrede." in Historisk Tidsskrift 101:1, København 2001, pp. 1-15


  Forside Kronologisk index Geografisk index Tematisk index  

>>> Copyright © 2003 Peter Ravn Rasmussen - all rights reserved <<<