Du er her: Hjem >> MedHist >> Sygdomme >> Pest >> Index.php

Pest

 

 

Diverse links

CDC om pest
Centers for Desease Control and Prevention, CDC har en hjemmeside, hvor de almindelige oplysninger om bakterien, der fremkalder pest findes

 

Pesten i Athen

Kilder

Artikler

 

Den Justinianske Pest

Den Justinianske Pest spredte sig fra Centralasien til Europa og Lilleasien og angives at have hærget i 500-tallet og fremad. Epidemien er estimeret til at have forårsaget 40 millioner dødsfald, men alle sådanne estimater skal naturligvis tages med store forbehold.

Kilder

Ressourcer

 

Den Sorte Død

Den anden pestepidemi - bedst kendt som Den Sorte Død - spredte sig også fra Centralasien til Europa: I 1346 var pesten nået frem til den mongolske hær, der belejrede den genovesiske havneby Kaffa på Krim (nu Feodosija). Belejringen blev afbrudt af pestens voldsomhed, og mongolerne fortrak. Men nu brød sygdommen ud inde i byen, og i panik satte de overlevende kurs mod hjemlandet. Da de sejlede ind i Messinas havn i oktober 1347, tog de smitten med til Europa.

Første udbrud i Skandinavien var i havnen i Bergen i Norge i 1349, men allerede samme år var den spredt i både Sverige og Danmark.

Sygdommen kom ifølge et sagn til Danmark med et norsk skib, der kom fra England, og som strandede i det nordlige Jylland, da hele besætningen var død. I det følgende år rasede den i al sin heftighed, og det antages at omtrent halvdelen af befolkningen døde. Store distrikter lå fuldstændig øde efter pesten, saaledes endnu 20 år efter 98 gårde og møller og 71 huse i Roskilde Stifts besiddelser. Da Valdemar Atterdag i 1357 byggede et slot i Randers, var det af materialer fra 11 nedbrudte kirker fra affolkede sogne.

Sygdommen bevægede sig de næste 350 år rundt i Europa med skiftende intensitet, indtil den efter endnu en voldsom epidemi, der i 1711 dræbte omkring 1/4 af Københavns befolkning, stort set forsvandt.

 

London

J. A. I. Champion (ed.): Epidemic Disease in London
A Collection of Working Papers given at the Symposium 'Epidemic Disease in London: from the Black Death to Cholera' held at the Institute of Historical Research, 19 March 1992. Reproduced in History in Focus by permission of the Centre for Metropolitan History.

 

The Great Plague of London (1665-1666)

 

Pesten og Danmark

 

Den tredie pandemi

I den tredie epidemi spredte pest sig fra Yunnan i Kina i sidste halvdel af 1800-tallet. I 1894 havde sygdommen etableret sig i Hong Kong hvorfra den spredte sig til Bombay i 1896 og derfra til adskillige havnebyer rundt om i verdenen, som for eksempel San Francisco. I forbindelse med denne pandemi undersøgte Alexandre Yersin bakterien i Hong Kong i 1894. Franskmanden Paul-Louis Simond identificerede bakterien i døde rotter og foreslog sygdomstransmissionen via rottelopper, som det nu er kendt.

I 1910 havde bakterien etableret sig i gnavere på alle beboede kontinenter, men efter 1920 døde pandemien ud som følge af international regulering omkring rotter.

Denne epidemi er estimeret til at have forårsaget 12 millioner dødsfald, — langt de fleste i Indien.