Du er her: Hjem >> MedHist >> Biblioteket >> Mesmer.php

Anton Mesmer og mesmerismen (animalsk magnetisme)

Mesmerisme er en pseudovidenskabelig terapiform, udviklet af Friedrich Anton Mesmer (1734-1815) på baggrund af den britiske læge Richard Meads teori om "dyrisk gravitation". Mesmer mente, at planeternes tiltrækningskraft styrede menneskets helse ved at påvirke en usynlig væske i det menneskelige legeme og i naturen i øvrigt. Denne "dyriske magnetisme" styrede i sin tur den usynlige væske i overensstemmelse med magnetismens love. En øvet person kunne aktivere den dyriske magnetisme ved hjælp af en hvilken som helst magnetisk genstand.

Iflg. Mesmers lære er sygdom et resultat af forhindringer i væskens flyden gennem legemet, som kan fjernes ved at patienterne påføres "kriser" i form af tranceagtige tilstande med delirium eller kramper. Mesmer var ofte selv en teatralsk leder af disse "seancer".

Mesmer treated patients both individually and in groups. With individuals he would sit in front of his patient with his knees touching the patient's knees, pressing the patient's thumbs in his hands, looking fixedly into the patient's eyes. Mesmer made "passes", moving his hands from patients' shoulders down along their arms. He then pressed his fingers on the patient's hypochondriac region (the area below the diaphragm), sometimes holding his hands there for hours. Many patients felt peculiar sensations or had convulsions that were regarded as crises and supposed to bring about the cure. Mesmer would often conclude his treatments by playing some music on a glass armonica.

Mesmerismen levede, trods forsøg på at miskreditere den, indtil midten af det 19. århundrede. Medvikende hertil var Mesmers udgivelse af bogen "Mémoire sur la décuverte du magnétisme animal", der i 27 påstande sammenfattede hans lære.

Den magi, der omgav mesmerismen, og den kendsgerning, at der givet skete noget ved dens udøvelse, gav anledning til, at den esoteriske praksis tog den til sig. Hypnose er en videreudvikling af mesmerismen.


Friedrich Anton Mesmer (1734-1815)

Joseph Philippe François Deleuze (1753-1835)

Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866

Edgar Allan Poe (1809-1849)