/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Skelet af gravid kvinde fra Æbelholt Kloster | Tænketanken


Email til en ven   Udskriv   Bookmark and Share  

Skelet af gravid kvinde fra Æbelholt Kloster [da]

Æbelholt Kloster blev opført i 1176 og blev med tiden Nordens største augustinerkloster. Efter reformationen i 1544 blev klosteret nedlagt og den store klosterkirke blev revet ned i 1461.

I september 1935 lykkedes det læge Vilh. Møller-Christensen på grundlag af verserende historier i lokalområdet, som han havde hørt i forbindelse med sygebesøg, at lokalisere ruinerne af det gamle kloster. Han informerede Nationalmuseet om fundet og ikke længe efter påbegyndtes udgravningen af klosteret.

Ruinerne af Æbelholt Kloster blev for størstedelens vedkommende udgravet i to omgange, dels i 1930’erne og dels 1950’erne, med Vilh. Møller-Christensen som en meget central person, idet han var ansvarlig for udgravningen af de mange skeletter - omkring 1000 - man fandt på området.

I dag udstiller klostermuseet nogle af de udgravede skeletter - blandt andet denne ca. 40årige kvinde, som var gravid i 8. måned, da hun døde:

Vilh. Møller-Christensen beskriver fundet således:

“[skelettet] (nr. 596), der var begravet i fratergården, stammer fra en c. 40-årig kvinde. I venstre bughule fandtes et 8 måneder gammelt fosterskelet i underkropsstilling […].
     Bækkenet, hvor der fandtes sammenvoksning mellem højre hofteben og korsbenet, er bedømt til at være et overalt ligeligt forsnævret bækken af rakitisk (engelsk syge) karakter. Imellem fosterets hovede og moderens lændehvirvler fandtes en ærtestor nyresten […], hvilket viser, at moderen har lidt af en nyresygdom, der kan have været den eventuelle dødsårsag. Det forsnævrede bækken kan forklare, at fosteret indtager den for fødselen vanskelige sædestilling, der i dag findes ved c. 2,5-3 % af samtligefødsler.” (Vilh. Møller-Christensen: Bogen om Æbelholt kloster, Dansk Videnskabs Forlag, København 1958, pp. 191 f.)

Yderligere fire kvinder blev fundet begravet med et foster. De to yngste kvinder var under 35 år gamle, mens de øvrige to var omkring de 40. Det ene foster var fuldbårent og mor og barn formodes at være døde under fødslen, mens et andet foster var ca. 8 mdr.

De to sidste fostre var begge omkr. 5 mdr., hvorfor de må betegnes som aborter, og er hver for sig ganske interessante.

Det ene foster lå på ryggen i graven mellem moderens lårben, med hovedet mod vest og hænderne foldede over brystet. Der er altså tale om en normal kristen begravelsesstilling, hvilket må betyde, at barnet er blevet døbt. Moderen må formodes at være død cirka samtidig med fostret - sandsynligvis som følge af forblødning efter den spontane abort.

Det andet foster lå på maven med hovedet mod øst og lemmerne ...

Læs mere


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,