/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Videnskabsteori | Tænketanken

Arkiv for kategorien ‘Videnskabsteori’

“Science” in the good old days! [da]

søndag den 23. december 2012

In the year of our Lord 1432, there arose a grievous quarrel among the brethren over the number of teeth in the mouth of a horse. For thirteen days the disputation raged without ceasing. All the ancient books and chronicles were fetched out, and wonderful and ponderous erudition such as was never before heard of in this region was made manifest. At the beginning of the fourteenth day, a youthful friar of goodly bearing asked his learned superiors for permission to add a word, and straightway, to the wonderment of the disputants, whose deep wisdom he sore vexed, he beseeched them to unbend in a manner coarse and unheard-of and to look in the open mouth of a horse and find answer to their questionings. At this, their dignity being grievously hurt, they waxed exceeding wroth; and, joining in a mighty uproar, they flew upon him and smote him, hip and thigh, and cast him out forthwith. For, said they, surely Satan hath tempted this bold neophyte to declare unholy and unheard-of ways of finding truth, contrary to all the teachings of the fathers. After many days more of grievous strife, the dove of peace sat on the assembly, and they as one man declaring the problem to be an everlasting mystery because of a grievous dearth of historical and theological evidence thereof, so ordered the same writ down.

Francis Bacon (1561-1626)

Naturvidenskabens manglende selvbevidsthed [da]

lørdag den 1. maj 2010

Under genlæsningen af Jesper Hoffmeyers En snegl på vejen: Betydningens naturhistorie fra 1993 faldt jeg over følgende citat af videnskabsfilosoffen Imre Lakatos:

Naturvidenskabsmænd ved ikke mere om videnskab, end fisk ved om vædskers fysik.

Ganske provokerende - ikke sandt, men til trods for, at Hoffmeyer selv er biokemiker modsiger han ikke Lakatos vurdering. Det er også min klare fornemmelse, at der er noget om snakken: Naturvidenskabsfolk er naturligvis ikke uvidenskabelige - de laver dog videnskab dagen lang, men de træder sjældent et skridt tilbage og reflekterer over deres egen videnskabelig praksis. De er videnskabsteoretiske novicer, der - dybest set - ikke er klar over, hvorfor de gør som de gør. Det gør de naturligvis, fordi det er det de har lært i løbet af deres studietid, og fordi der ikke er en særlig stor tradition for selvrefleksion indenfor naturvidenskaben. Hvilken skam!

Videnskab vs. kristen fundamentalisme [da]

tirsdag den 16. februar 2010

Kristne fundamentalister læser Bibelen ligesom Fanden. Tag nu bare eksemplet med pi.

Jeg faldt netop over en artikel i Ingeniøren om en dansker, som vil sætte europæisk rekord i at huske pi med flest decimaler. Han hævder selv, at han er en ganske almindelig ung man, som absolut ikke er autist, og alligevel kan han lire pi af sig med intet mindre end 22.544 decimaler. Det i sig selv er jo ganske interessant og kunne danne et godt udgangspunkt for et blog-indlæg om vores fantastiske hukommelse. Det der dog greb mig, var en kort bemærkning i debatten om, at for Vorherre er pi kort og godt 3 og altså ikke noget unødvendig fikumdik med en uendelig række af decimaler. Det var nyt for mig, og jeg googlede straks pi og Bibelen og fandt følgende på Anders Søe Plougsgaards blog:

Jeg blev i dag klar over at Bibelen påstår at Pi er lig med 3. Det står i 1. Kongebog 7,23: "Så støbte han Havet, ti alen fra kant til kant, cirkelrundt; det var fem alen højt, og det målte tredive alen i omkreds." Altså ti alen i diameter og tredive alen i omkreds. Pi = 30/10. Egentlig er det ikke helt dårligt regnet ud, og bygherren kong Salomon har ingen grund til at skamme sig. Men er der mon folk der hænger sig i det skriftsted ligesom de påstår at kvinder ikke må være præster ud fra 1. kor 14,34 eller påstår at jorden er 5600 år gammel udfra slægtsbøgerne i GT. Osv. osv. Det er interessant at folk hænger sig i tekster på den måde.

Ja, det er interessant, at folk hænger sig i tekster på den måde! Er der måske nogen, som har oplevet at en fundamentalistisk matematiker vil fastholde, at pi er lig 3, for det står i Bibelen? Er der måske nogle fundamentalistiske konstruktører, som bygger huse eller designer biler og som anvender pi=3 i deres beregninger? Nej vel. Til gengæld vil samme fundamentalist hævde, at jorden kun er 5600 år gammel, og at kvindelige præster er fuldstændigt uacceptabelt, for det strider mod Bibelens ord. Er man fundamentalist skal man være konsekvent: Enten er Bibelens ord lov i bogstaveligste forstand, eller også skal teksten tolkes mere symbolsk og ud fra en specifik historisk kontekst: Der kan ikke være tale om en tag selv butik, hvor man kun tager det, som passer overens med ens egne fastgroede forestillinger bogstaveligt, og så ser bort fra de passager, der går ens holdninger imod. Man må gøre op med sig selv hvor man står - det er enten eller!

Lad mig slutte med en lille beretning fra det virkelige liv: Da min storebror var ung studerende var han nabo til en kristen gartner-lærling, som var medlem af en afholdsforening. Alle medlemsmøder blev indledt med et bibelcitat - dvs. lige indtil man stødte på passagen fra Johannes evangeliet (2:1-11), hvor Jesus omskaber vand til vin:

"Et par dage senere var Jesu mor gæst ved et bryllup i byen Kana i Galilæa, og Jesus og hans disciple var også indbudt. Under festen slap vinen op, og Jesu mor gik hen til Jesus og sagde:
»Der er ikke mere vin. Hvad skal vi gøre?«
»Hvorfor kommer du til mig?« sagde han. »Min time er endnu ikke kommet.« Men hans mor gik hen til tjenerne og sagde: »Hvad han end siger, så gør det!«
Nu stod der seks vandkar; de anvendtes ved de jødiske renselsesceremonier og rummede hver lige ved 100 liter. Jesus bad tjenerne fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han: »Giv hovmesteren noget af det.« Hovmesteren smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da hovmesteren ikke vidste, hvor det kom fra (det var kun tjenerne, der vidste det), kaldte han på brudgommen. »Man plejer ellers at servere den bedste vin først,« sagde han bebrejdende, »og når folk så er kommet lidt i stemning, kan man stille de dårligere vine frem. Hvorfor har du gemt den bedste vin til sidst?«
Dette første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa. Her åbenbarede han sin herlighed, og hans disciple troede på, at han var Messias."

Nu var de ikke helt dumme i denne afholdsforening, så de kunne jo godt se, at når Jesus skabte vand om til vin, så betød det jo dybest set, at han - i modsætning til, hvad man var i foreningen - ikke var modstander af vin! Man tog derfor konsekvensen og afskaffede bibelcitaterne til medlemsmøderne!

Originalitet [da]

fredag den 30. januar 2009

Velkommen til 2009! Et år som må siges at stå i Charles Darwins navn. Dels er det 200 år siden han blev født (den 12. februar for at være helt præcis) og dels er det 150 år siden han udgav sine tanker om evolutionsteorien i biologiens hovedværk On the Origin of Species by Means of Natural Selection.

Darwin var en ener - en yderst original tænker, men det er vigtigt at huske på at han trods alt ikke greb sine tanker ud af den blå luft. En lang række af forskere havde på forskellig vis og i større eller mindre omfang bidraget til Darvins ideer om naturlig selektion og survival of the fittest.

Tilsvarende er Darwins arbejde heller ikke slutpunktet. Mange har bygget videre på Darwins teorier, og hvis det ikke var for folk som Gregor Mendel, James Watson og Francis Crick ville vi her på Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik ikke være i stand til at at lave en brøkdel af det vi gør indenfor molekylærbiologi og klinisk genetik.

Kun stående på skuldrene af hinanden kan vi i fællesskab nå stjernerne!

Nedenstående lille prosastykke af Bertolt Brecht illustrerer fint denne pointe. Stykket er et af mange som Brecht skrev om en vis hr. Keuner. De små prosastykker - ofte af et ironisk tilsnit - blev til i perioden fra 1930'erne til Brechts død i 1956. Hr. Keuner er - til dels - at betragte som forfatterens andet - småborgerlige - jeg. Denne danske oversættelse er af Hans Christian Fink og findes i Bertolt Brecht: Historier om hr. Keuner (Gyldendal, 1979).

Originalitet

- I dag, beklagede hr. K. sig, - findes der utallige, som offentligt gør sig til af, at de kan skrive store bøger helt alene, og det er almindeligt accepteret. Selv i sin manddomsalder skrev den kinesiske filosof Tsuang Tsi en bog med hundredetusinde skrifttegn, der for ni tiendedels vedkommende bestod af citater. Den slags bøger kan ikke længere skrives hos os, da ånden mangler. Følgelig bliver tankerne udelukkende fremstillet på eget værksted, og den der ikke frembringer tanker nok, bliver anset for at være doven. Ganske vist findes der så heller ikke nogen tanker, der kan overtages, og ingen formulering af en tanke, som kan citeres. Det er utroligt, hvor lidt de har brug for i deres virksomhed: en pen og noget papir er det eneste, de kan fremvise! Og uden nogen form for hjælp, alene med de mest kummerlige materialer, som den enkelte kan samle sammen med sine egne hænder, bygger de deres små hytter! De kender ikke til større bygningsværker end dem, en enkelt er i stand til at bygge!

Diverse ressourcer: