/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Sundhedsøkonomi | Tænketanken

Arkiv for kategorien ‘Sundhedsøkonomi’

Sundhedsøkonomi: Misvisende danske nøgletal [da]

fredag den 11. juni 2010

Som den gode Mark Twain sagde, så er der tre slags løgne: Løgn, forbandet løgn og statistik. I Sundhed på P1 kunne man forleden høre et interview med Jes Søgaard, direktør for Dansk Sundhedsinstitut, at politikernes brug af sundhedsøkonomiske nøgletal oftest skal tages med et gran salt. Nok findes der vejledninger fra OECD på hvordan de enkelte lande skal opgøre deres sundhedsudgifter, men tolkningerne heraf er vidt forskellige. Sammenligninger med andre lande er derfor oftest decideret misvisende, men alligevel bruges disse sammenligninger som vægtige i debatten.

Hør MP3 (26:44)
Vi hører hele tiden, at Danmark ligger i toppen, når man ser på sundhedsudgifter i forhold til BNP. Men statistikkerne taler ikke deres tydelig sprog, for måden at beregne sundhedsudgifterne på i de forskellige lande er vidt forskellig og dermed mister sammenligningerne deres vægt.

For eksempel tager svenskerne kun tager ca. en 1/3 af deres langtidsplejeudgifter med, hvor man i Danmark tager det hele med. Det beklagelige er, at man både her og på den anden side af Øresund hævder, at man følger retningslinierne fra OECD, hvilket også er rigtigt, men kun skyldes at disse retningslinier er flertydige. Heldigvis skulle OECD komme med en opstramning af reglerne i løbet af 2012, men indtil da skal tallene tages med store forbehold.

I en artikel i Politikken udtaler Jes Søgaard: "Jeg er selv uddannet økonom, men efterhånden er den offentlige udgiftsstatistik ved at udvikle sig til en politologisk disciplin. Dette er en beklagelig udvikling. "

Fakta er nemlig - ifølge Jes Søgaard - at når vi ser på de traditionelle sundhedsudgifter, har vi i løbet af sidste tyve år ligget relativt lavt i forhold til vores nabolande. I Danmark regner vi hele molevitten med - sågar også hjemmehjælpen - og det gør, at det ser ud, som om vi bruger mange flere penge på sundhedsvæsenet end de lande, vi sammenligner os med.

Tilsvarende hører vi at vi er alt for mange ansatte på de danske sygehuse. Sammenlignet med Tyskland har vi fx. omkr. 17 pr. 1000 indb. ansat på vores sygehuse, mens de kun har omkr. 10 pr. 1000 indb. Hvad man glemmer at tage med i den sammenligning er, at mens vi har en lang tradition for ambulant behandling på sygehusene, så foregår dette i Tyskland ude i primærsektoren, som så til gengæld er meget større end den danske.

Vi må altså hele tiden holde os Mark Twains ord for øje. Der er tre slags løgne: Løgn, forbandet løgn og statistik. Tallene er gode nok, men når vi hører dem udlagt er det bare om at prøve på at holde tungen lige i munden, så vi ikke bliver løbet om hjørner med!

Hør udsendelsen og bliv lidt klogere!

Henvisninger