/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Neuroscience | Tænketanken

Arkiv for kategorien ‘Neuroscience’

50 års jubileum: Også chimpanser bruger værktøj! [da]

torsdag den 4. november 2010

Da jeg var teenager læste jeg med stor fascination Jane Goodalls bog I skyggen af mennesket, hvori hun fortæller om sine studier af chimpanser langt ude i Tanzanias regnskove.

Denne lille spinkle kvindes fortælling om sit arbejde med vores nærmeste slægtninge er ikke bare fantastisk spændende og læseværdig, den gør det samtidig også med stor tydelighed klart, at grænsen mellem os og dem ikke er så stor, som vi gerne tidligere har villet bryste os af. Vi mennesker er for eksempel ikke de eneste levende væsner, som bruger værktøj. Eksempelvis bruger Chimpanserne forskellige pinde og strå til at fange termitter med, og de viser deres unger hvordan de skal gøre det, så de også kan nyde godt af denne for dem liflige spise. En opdagelse, som Jane Goodall gjorde i dag for 50 år siden. Chimpanserne er således også - ligesom mennesket - kulturbærere forstået således, at de videregiver viden til de efterfølgende generationer, som ikke udelukkende er genetisk overførbar.

Ressourcer

Spejlneuroner og autisme [da]

tirsdag den 7. oktober 2008

Marco Iacoboni diskuterer her hypotesen om at der skulle være en sammenhæng mellem autisme og forstyrrelser i spejlneuronernes funktion.

Spejlneuroner er nerveceller placeret i de dele af hjernen der styrer vores motorik. Specielt for disse spejlneuroner er, at de er aktive både når man udfører en given handling og når man observerer andre udføre den samme handling. Der findes således spejlneuroner som aktiveres når man drikker af et glas og når man betragter et andet individ drikke af et glas. Man regner derfor med at spejlneuroner fungerer som en slags forløbere for mestring af forskellige bevægelser, men også størrelser som sprog og social interaktion mener man forudgribes og indlæres gennem aktivering af spejlneuroner via observation af andre mennesker (fx. barnet som nysgerrigt betragter sine forældre). Vi lærer ved at efterligne.

I forbindelse med autisme er tesen så, at en eller anden form for defekt i autistens spejlneuroner som hæmmer indlæringen af empati og sociale færdigheder.

Ressourcer

En rejse til bevidsthedens indre [da]

mandag den 18. august 2008

Se Vilayanur Ramachandran fascinerende foredrag »A journey to the center of your mind«

Vilayanur S. Ramachandran er blevet kaldt "The Marco Polo of neuroscience" af Richard Dawkins og "the modern Paul Broca" af Eric Kandel. Han er en af de hjerneforskere, som er berømt ud over sin egen lille kreds af ligesindede.

Han er bl.a. kendt for sin forskning i fantomlemmer, autisme, synæstesi (dvs. et sanseindtryks fremkalden af fornemmelse fra andet sanseområde) og det pudsige Capgras syndrom, som er det fænomen at en person begynder at opfatte en bekendt eller et nært familiemedlem som en bedrager, der nok ligner den virkelige person i enhver henseende, men som dog alligevel er en bedrager, som har indtaget den andens plads.

Ramachandran kommer ind på flere af disse emner når han i følgende forelæsning fra www.ted.com diskuterer hvad hjernelæsioner kan afsløre om hjernens og sindets krinkelkroge:

En bedre opløsning af Ramachandrans forelæsning kan hentes her.

Aplysia: Sensitization [da]

torsdag den 31. juli 2008

Jeg er netop faldet over denne animation, som illustrerer nogle af de resultater Eric Kandel og hans gruppe er nået frem til på grundlag af deres forskning i Aplysia Californica:

Kilde: Purves, et al., Neuroscience, Fourth Edition, published by Sinauer Associates
Downloaded fra: www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/sensitization.html

Aplysia californica [da]

torsdag den 31. juli 2008

Aplysia californica er en havlevende snegl (marine snegl), som i over 50 år har haft stor betydning for neurobiologien. Den nærmer sig en betydning, som bananfluen har haft for genetikken. Fremhæves kan især Eric Kandels forskning i hukommelsens molekylærbiologi - et arbejde som i 2000 gav ham nobelprisen i medicin.

Aplysia californica udsender blæk
Aplysia californica

Aplysia californica lever - som navnet antyder - i stillehavet ud for Californiens kyst. Den kan blive op til 30 cm. lang og få en vægt på omkring 1 kg. Dens føde er hovedsageligt røde alger og farvestofferne herfra giver farven til den røde blæk der udskydes, når sneglen føler sig truet (se billedet). Det er endvidere de givne kostsammensætning for den enkelte snegl, som bestemmer dens kropsfarve. Farven skifter typisk mellem forskellige nuancer af rød, brun eller grøn.

Aplysia californica: abdominalt ganglion
Aplysia californica: abdominalt ganglion

Det der gør Aplysia interessant for neurobiologien er naturligvis dens nervesystem. For det første er det kendetegnet ved en stor simpelhed sammenlignet med f.eks. menneskets og de øvrige pattedyrs nervesystem: ca. 20.000 neuroner fordelt jævnt på 10 ganglier, og for det andet er størrelsen af de enkelte neuroner "enorm". De kan have en diameter på helt op til 1 mm. og er således de størst kendte neuroner i hele dyreriget, og det er en klar fordel, når man skal undersøge forholdene og forandringerne inden i den enkelte neuron.

Der er kort sagt tale om et dyr, som leverer et stort bidrag til den neurovidenskabelige forskning!

På YouTube kan man finde forskellige optagelser af Aplysia californica:

Diverse ressourcer: