/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Laboratoriet | Tænketanken

Arkiv for kategorien ‘Laboratoriet’

En dag på kontoret [da]

torsdag den 21. juli 2011

Mine børn spørger tit, hvad det egentlig er jeg laver på mit arbejde. Det er ikke så let at svare på, dels fordi der ikke er to dage, som ligner hinanden og dels fordi det let kommer til at lyde mere kedeligt i deres ører, end det i virkeligheden er.

Tag blot nedenstående video, som viser kulminationen på en ganske spændende dag, hvor vi arbejdede ihærdigt på at få middlewaren (AMS) på vores Abbott-udstyr til at snakke sammen med vores kommende LIMS, BCC fra Logica. Det var en lang kamp, hvor vi lidt efter lidt fik løst det ene problem efter det andet, og lige så langsomt fik mere og mere hul igennem. Mange mails og telefonsamtaler skulle der til med henholdsvis Helge fra Logica og Mattia fra Omnilab i Italien; leverandøren af AMS-systemet.

Vi kunne efterhånden se de bestillinger vi sendte af sted fra BCC i AMS, men det var endnu ikke muligt, at sætte et prøverør på analyseudstyret og få det til at aflæse stregkoden, for at se hvilke analyser, der skulle udføres på det pågældende rør. Igen og igen blev prøverøret smidt ud i instrumentets 'fejlbakke' med ukendte prøverør. Søren Nielsen (som Regionen har ansat til at hjælpe med instrumentopkoblingerne) og Mattia sad længe og lirkede med hvorledes AMS tolkede ASTM-protokollen: Hvilke felter var obligatoriske for at AMS kunne tolke tekststrengen og hvilke kunne undlades?

På videoen ses, endnu et forsøg, hvor patientnavnet er føjet til.... og vupti, det var åbenbart det der manglede, for nu fortsætter prøverøret ud på tracket! Det er Søren, som sidder ved computeren og snakker i telefon og Karen, som sætter prøverøret på analyseudstyret:

Dagens højdepunkt - intet mindre! Men hvordan får man det til at lyde som noget stort i ørerne på børn mellem 12 og 15?

The History of the Clinical Diagnostic Laboratory [en]

onsdag den 2. marts 2011

Since I work at a clinical laoratory I find the following articles on the history of blood analysis for a diagnostic purpose and on the history of the clinical laboratory quite interesting.

First there are these four articles by Darlene Berger: A brief history of medical diagnosis and the birth of the clinical laboratory, Part 1-4. MLO, 1999 (www.mlo-online.com):

Henrik Dam working in his lab (1974)
Henrik Dam working in his lab (1974)

These four articles may be supplemented with the following:

Hverdagsbilleder [da]

torsdag den 18. november 2010

Nogle billeder fra min hverdag på laboratoriet:

Prøverør
Prøverør
Flere prøverør
Flere prøverør
Vores Remisol-server
Vores Remisol-server
Kabelrod
Kabelrod
Noget af vores hypermoderne udstyr (dette pH-meter skal på Radiometers lille museum)
Noget af vores hypermoderne udstyr (dette pH-meter skal på Radiometers lille museum)
Mere af vores hypermoderne udstyr (ved overgangen til 2010 havde vi år 2000-problemer!)
Mere af vores hypermoderne udstyr (ved overgangen til 2010 havde vi år 2000-problemer!)

Og vinderen blev . . . . . [da]

tirsdag den 5. oktober 2010

Nu har Region Syddanmark og Region Sjælland omsider udsendt den længe ventede pressemeddelelse om hvilket laboratorieinformationssystem de to regioner i fællesskab har indkøbt. Siden vi medio august mødtes på Møn med folkene fra Region Sjælland for at evaluere de to indkomne tilbud, har vi været en lille flok, som spændt har ventet på, at få grønt lys til at informere vores kolleger om resultatet. I går blev kontrakten skrevet under, og nu er det altså helt officielt: Og vinderen blev BCC-Lab, som leveres af Logica. Nyheden er også allerede at finde i Dagens Medicin.

Kontraktunderskrivelse
Fra venstre ses: Administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Niels Nørgaard Pedersen, direktør i Logica, Martin Petersen og it-direktør i Region Sjælland, Michael S. Hansen.

Og her følger så den officielle pressemeddelelse:

To regioner køber ens IT til laboratorier

Det bliver Logica, der skal levere det nye laboratorieinformationssystem (LIMS) til sygehusene i både Region Syddanmark og Region Sjælland.

- Dette projekt og dette fællesudbud er et udmærket eksempel på, at regionerne er i stand til at samarbejde og få et fremragende resultat ud af det. Der er ingen tvivl om, at det er en national nødvendighed, at flere projekter fremover gennemføres i samarbejde mellem flere regioner efter samme eller en lignende model, siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark, Per Busk, der også sidder som regionens repræsentant i Regionernes Sundheds-it-organisation (RSI).

Region Syddanmark og Region Sjælland gik ved årsskiftet sammen om at gennemføre et fælles begrænset EU-udbud. I dag, mandag 4. oktober, har administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Niels Nørgaard Pedersen, og it-direktør i Region Sjælland, Michael S. Hansen, underskrevet kontrakten med it-firmaet Logica.

- Det nye laboratorieinformationssystem vil gøre udvekslingen af oplysninger mellem de enkelte sygehuse mere enkelt, når de nuværende tre forskellige it-systemer i Region Syddanmark og de to forskellige systemer i Region Sjælland erstattes af ét fælles system. Det vil give en større stabilitet og pålidelighed for laboratoriernes produktion, siger Region Sjællands IT-direktør Michael S. Hansen.

Det nye it-system åbner også for nye muligheder for laboratoriernes arbejdsgange – for eksempel i forbindelse med at rekvirere og aflæse forespørgsler på prøvetagninger.

Når det nye system er indført, forventer begge regioner en betragtelig driftsbesparelse hvert år.

FAKTA

• Et laboratorieinformationssystem er et it-system, der gør det muligt at rekvirere og arkivere prøveresultater elektronisk og afgive elektroniske svar til de rekvirerende afdelinger og praktiserende læger.
• Det er afgørende, at der er tale om et afprøvet system, som i forvejen er kendt på flere danske sygehuse - og at det er et system, der er up-to-date med de nyeste lovmæssige krav fra Sundhedsstyrelsen og med Medcoms tekniske standarder for systemer af denne art, bl.a. hvad angår kommunikationen med eksterne systemer.
• Logica er en international virksomhed med 39.000 medarbejdere inden for teknologi- og virksomhedsservice. Logica leverer rådgivning, systemintegration og outsourcing til kunder over hele verden.
• Region Syddanmark samarbejder i forvejen med Logica omkring det elektroniske patientjournalsystem.

Tilbudsevaluering [da]

torsdag den 19. august 2010

Den 16. til 17. august var vi samlet på Tiendegården på Møn fra Region Syddanmark og Region Sjælland for at evaluere de indkomne tilbud til nyt laboratorieinformationssystem i de to regioner.

Resultatet af vores arbejde er endnu fortroligt. Nu venter vi blot på at styregrupperne i de enkelte regioner får taget de endelige beslutninger, så vi kan komme videre med implementeringen af det nye system. Det bliver spændende!

Zita, Annie og Morten arbejder koncentreret
Zita, Annie og Morten arbejder koncentreret

Revolvere, haveslanger og blodprøver [da]

onsdag den 9. juni 2010

Under overskriften "Rørpostsystem til blodprøver giver kæmpe besparelser" kunne man i går i Ingeniøren læse om det "haveslangesystem" der skal tages i anvendelse til transport af prøverørene fra vores ambulatorium til selve laboratoriet.

Systemet er allerede taget i brug på laboratoriet på Kolding Sygehus, og vi følger snart efter på OUH. Vi har fået bevilliget penge til seks slanger - alle naturligvis med endestation på laboratoriet. Her vil de ryge direkte i det sorteringssystem (omtalt i et tidligere indlæg), som vi er i færd med at indkøbe, således at vi har et minimum af tidskrævende manuelle operationer.

Selv om vi på laboratioriet i daglig tale omtaler det kommende transportsystemet som "haveslanger" er der nu ikke nogen form for vand involveret: Systemet drives derimod af trykluft!

Billeder af systemet

'Tromlerevolveren'
  
Affyringsstationen
Modtagestationen
  
Pumpen

Læs artiklen i Ingeniøren:

Automatiseret transport og sortering af prøverør [da]

fredag den 19. marts 2010

Da vi sidst år fik et nyt ambulatorium ude i den nybyggede vestfløj, var der et problem, som endnu ikke var løst: Hvordan skulle de mange prøverør transporteres til selve laboratoriet, hvor de skulle analyseres?

Det blev blandt andet overvejet, om vi skulle have en selvkørende transportrobot til at fragte prøverørene til laboratoriet. For eksempel en Roberta, som man havde havde til aftestning på Svendborg Sygehus. Nu ser det dog ud til, at løsningen bliver et system i stil med OUHs rørpost-system. Prøverørene bliver i "vandslanger" transporteret til laboratoriet, hvor de havner hulter til bulter i en bunke. En robot - muligvis en HCTS MK3 - vil så sortere rydde op i rørene og sortere dem ud i forskellige racks til videre behandling i de forskellige analyseudstyr (se video).

Bulk-to-rack sorting HCTS2000 MK3
Bulk-to-rack sorting HCTS2000 MK3

Det bliver spændende at se systemet køre, men først er der vist lige et EU-udbud der skal gennemføres. Og hvad for eksempel med trombocytterene - vil de mon kunne klare at blive kastet rundt under transporten?

Ressourcer

Besøg på Viborg Sygehus [da]

lørdag den 30. januar 2010

Den 27. januar var vi en flok fra Region Syddanmark en tur i Viborg for at se om deres laboratorieinformationssystem (LIS) ville kunne dække vores behov.

I forbindelse med udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale skal vi rundt og se på nogle af de laboratoriesystemer, som er kørende i Danmark. I onsdags var vi derfor på besøg på det klinisk biokemiske laboratorium på Viborg Sygehus, for at høre om deres erfaringer med BCC fra Logica: Hvorledes er deres arbejdsgang? Hvor tilfredse er de med systemet? Hvad ser de af plusser og minuser? Hvor tilfredse er de med den service leverandøren yder? Ikke mindst det sidste spørgsmål finder jeg interessant, da vi denne gang skal have et system, der kan tages i brug så hurtigt som muligt (en hyldevare kan man måske kalde det). Samtidig er det vigtigt, at den fremtidige leverandør kan blive en god strategisk samarbejdspartner, så vi i fællesskab kan få udviklet et mere perfekt system.

Modtagelse af praksisprøver
Modtagelse af praksisprøver
Dorthe demonstrer BCC
Dorthe demonstrer BCC for Annedore, Zita, Marianne, Annie (i baggrunden) og Margit

Nyt analyseudstyr på laboratoriet [da]

fredag den 22. januar 2010

Efter i 8 år at have kørt med analyseudstyr fra Roche skifter vi på Afdeling BFG over til udstyr fra Abbott. Der er tale om afdelingens "store" analyseudstyr, dvs. det udstyr som kører størstedelen af vores rutineanalyser, mao. rygradden i vores analyseproduktion.

Det var en lang og besværlig proces at få indkøbt udstyret. Vi måtte igennem to udbudsrunder, da en af de fravalgte fra første runde valgte at klage iver vores valg af leverandør. I anden omgang gik det ikke meget bedre, men trods megen juridisk tovtrækkeri og frustration blandt alle os der vurderede på de indkomne tilbud, kom vi dog i mål og fik skrevet kontrakt med Abbott. Forhåbentlig er det ikke et ilde varsel om hvad vi i Danmark har i vente, når laboratorierne fremover skal købe nyt analyseudstyr! Forløbet kan vække bekymring, og vi endte da også på forsiden af Dagens Medicin.

Frustrationerne har vi lagt bag os - nu drejer det sig om at få skiftet mellem de to udstyr til at forløbe så smertefrit som muligt. Vi har begrænset med plads, så det har været noget af en kunst at holde produktionen i gang samtidig med at vores gamle Modular fra Roche er blevet nedtaget og vores nye udstyr sættes op. Der er pres på de to styk Architect som møller det hele igennem, indtil resten af udstyret er på plads, men alt klapper som det skal og måske er vi på plads allerede tidligere end angivet i tidsplanen!