/customers/academia.dk/academia.dk/httpd.www/Blog/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Digital Sundhed | Tænketanken

Arkiv for kategorien ‘Digital Sundhed’

Tidsbesparende sundheds-it [da]

tirsdag den 4. august 2009

Tid er penge, som man siger, og når nu regeringen kun beviliger en brøkdel af hvad der er brug for, hvis sundhedsvæsenets problemer med digitaliseringen skal løses, så er der brug for nogle billige og hurtige hits, som kan holde håbet tændt hos de mange frustrede it-brugere på landets sygehuse. Single sign on er et af disse! (Læs herom i et tidligere indlæg på bloggen).

På Bispebjerg Hospital og på Frederiksberg Hospital starter man nu et pilotprojekt op, som dels skal minimere tiden man bruger til login på de mange forskellige systemer og dels øge det kliniske personales mobilitet, da det bliver lettere at være mange til at dele en enkelt computer.

Systemet fungerer således, at man propper sit chipkort i en tynd klient (dvs. en simpel computere, der skal være koblet op på en server for at fungere) og logger på. Herefter kan man snuppe sit kort ud af maskinen og fortsætte til en anden computer, hvor man propper sit kort i maskinen, som så i løbet af et par sekunder logger en på og man fortsætter med samme skærmbillede, som da man sidst var på systemet.

Systemet kan endvidere benyttes med RFID-teknologi, hvor systemet så kan ”mærke”, at brugeren er i nærheden og automatisk logge en på.

Det anslås, at potentialet for Bispebjerg Hospital vil være frigørelse af tid svarende til 34 årsværk fordelt på 400 læger, 900 sygeplejersker og 900 social- og sundhedspersonale. For Frederiksberg regner man med at kunne frigøre omkr. 45 årsværk.

De tynde klienter, som anvendes af systemet, har desuden et lavere effektforbrug, en lavere pris, en lavere administrationsbyrde og en længere levetid end almindelige PC'ere. Samlet giver dette en yderligere forventet besparelse på 1,9 mio. i projektet.

Projektet løber knap et år med opstart efter sommerferien 2009 og planlagt afslutning før sommerferien 2010.

Referencer

Hej, send flere penge! [da]

mandag den 18. august 2008

Vi har en fin national strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet, men viljen til at betale hvad det koster at få den gennemført synes at mangle. En ny rapport fra Rambøll Management vurderer, at det vil koste 10 mia. at få løst it-problemerne i sundhedsvæsenet.

Som de fleste der bare følger lidt med i nyhedsstrømmen er klar over, så er der problemer med digitaliseringen i sundhedsvæsenet. Vi hører gang på gang om elektroniske patientjournaler, som ikke fungerer efter hensigten, og om sundhedspersonale, som benytter dyrebar tid på at logge på alle de mange forskellige it-systemer de bruger. Selv de små sygehuse arbejder ifølge Peter B. Lau fra Rambøll Management med op imod 100 it-systemer, der ikke nødvendigvis kan virke sammen. Det betyder, at der eksisterer problemer med logins og passwords. Der tabes en masse tid, og det er ikke kun frustrerende, men også et problem i tider, da man mangler arbejdskraft (citeret fra JP).

Som det videre hedder fra Rambøll:

Vi konstaterer, at brugerne først og fremmest fokuserer på manglende standardisering, koordinering og overordnet styring. Samtidig fremhæves, at al for megen digitalisering er sket uden en præcis målsætning, som på forhånd kunne have fastlagt mål og kriterier for vurderingen af udbyttet. Hvad er målsætningen, og bliver målene nået?

Man er også i regeringen og regionerne klar over, at der skal gøres noget ved problemerne og derfor kom man i december sidste år med en fælles strategi for området.

Så langt så godt. Det er bare ikke nok med en national strategi, hvis der ikke også knyttes de tilstrækkelige midler til, at få planerne gennemført. Rambøll peger i en ny rapport på, at de 20 mio. man i år har bevilliget til digitaliseringen kun dækker en brøkdel af det faktiske behov. Som det udtrykkes af Peter B. Lau:

Regeringen har i år bevilget 20 mio. kr. til it, og det er alt for lidt. Hvis vi skulle løse de problemer, der er med brugen af digitaliseringen i sundhedsvæsenet, ville det koste omkring en mia. kr. om året de næste 10 år.

Referencer