- Tænketanken - http://www.academia.dk/Blog -

At bøde med sin hals [en]

Denne forelæsning ved Jesper Lier Boldsen og Peter Mygind Leth handler om dødsstraffens historie i Danmark fra arkæologiske fund af henrettede mennesker over Struenses henrettelse på Øster Fælled i 1772 til den foreløbigt sidste henrettelse af Ib Birkedal Hansen i 1950. Både dødsstraffens kulturhistorie, psykologiske aspekter og læsionspatologien vil blive berørt.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... [1]